• یک دنیا فرصت سرمایه گذاری

  تسهیل دسترسی به بازار 900 میلیونی

 • کسب و کار شفاف و عاری از فساد

  از طریق اجرای قانون مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به ثبت آنلاین جهت شفافیت اقتصادی و کاهش بروکراسی اداری، گرجستان برنده جایزه خدمات عمومی سازمان ملل متحد گردید.

 • مالیات کم و منصفانه

  گرجستان با مالیات بر سود 15 درصد ، یکی از کشورهای با بار مالیاتی حداقلی درجهان است.

 • ثبات پایدار سیاسی

  اوضاع سیاسی و سرمایه گذاری گرجستان با امضا توافقنامه با اتحادیه اروپا در سال 2014 تصمین گردید.نظام سیاسی این کشورمتعهد به اقتصاد آزاد و یکپارچه با اروپا و حوزه آتلانتیک می باشد.

 • نیروی کار جوان، متخصص و ارزان

  کشور گرجستان با متوسط حقوق ماهانه 410 دلار و قوانین مناسب کار برای کارآفرینان و کارفرمایان، فرصت مناسبی را جهت سرمایه گذاری فراهم آورده است.

سرمایه گذاری در گرجستان

چرا سرمایه گذاری در گرجستان ؟

پیشرفت چشمگیر کشور گرجستان در بهبود فضای کسب و کار، مولفه ارزشمندی است که طی چند سال اخیر در تعدادی از شاخص های بین المللی ثبت شده است. گرجستان به عنوان کشوری با ثبات سیاسی پایدار، عاری از فساد، با هزینه های کسب و کار پایین، یک دنیا فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است.

گرجستان
نروژ
سوییس
انگلستان

آمریکا

بارومتر فساد جهانی

(Transparency International 2013 (The latest issue

آلمان
گرجستان
لهستان
مجارستان

فرانسه

شاخص آزادی اقتصاد

منبع: ( The Heritage Foundation, 2016 ( Rank out of 178 countries

آمریکا
گرجستان
جمهوری چک
بلغارستان

ترکیه

سهولت انجام کسب و کار

منبع: ( World Bank, 2017 (Rank out of 190 countries

خدمات دیسکاور

خدمات بازرگانی

خدمات حمل و نقل

خدمات املاک

تحصیل در گرجستان

ارائه خدمات حقوقی تخصصی

اخذ اقامت

ثبت شرکت

اخذ مجوزهای دولتی

مشاور سرمایه گذاری

ارائه طرح کسب و کار

خدمات مالیاتی و حسابرسی

تحقیقات بازار

فرصت های سرمایه گذاری گرجستان