قوانين بيمه ای گرجستان

قوانين بيمه ای در اين کشور منطبق با استانداردهاي بانک جهاني و صندوق بي نالمللي پول مي باشد و اصلاحات در سيستم بيمه اي گرجستان مطابق با نرمهاي آنها انجام ميپذيرد. نظارت بر فعاليت شرکتهاي بيمه خصوصي بر عهده سرويس خدمات دولتي نظارت بر شرکتهاي بيمه خصوصي (Insurance State Supervision Service Of Georgia) مي باشد که اين نظارت از طريق کنترل موجودي سرمايه اوليه و صدور مجوز فعاليت و لغو آن انجام میپذيرد.

بيمه در گرجستان در اختيار بخش خصوصي است و دولت از طريق اداره خدمات بيمه اي بر عملکرد آنها نظارت دارد. در حال حاضر 14 شرکت بيمه اي در اين کشور فعاليت ميکنند و بازار بيمه در حال رشد است.(2007)

در خصوص ميزان مطلوبيت بيمه نزد مردم بايد گفت که بيمه اموال در رتبه اول قرار دارد، بيمه پزشکي در رتبه دوم بوده و بيمه حمل و نقل در رتبه سوم قرار دارد. بخش بيمه غي رعمر نسبت به بيمه عمر و زندگي از رشد خوبي برخوردار بوده است و از 98 درصد بيمه هاي صادر شده در سال 2004 حدود 50 درصد مربوط به بيمه هاي دارايي و املاک، پزشکي و اتومبيل بوده است.

در سال 2005 کل دريافتي شرکتهاي بيمه 65 ميليون لاري  بوده است. اين رقم در سال 2006 به 2/ 70 ميليون لاري) 41 ميليون دلار( ارتقا يافته است. اين درحالي است که مجموع دريافت يها در سال 2004 حدود 5/ 23 ميليون دلار و پرداختي شرکتهاي بيمه 8/ 6 ميليون دلار بوده است. رقم دريافتي در سال 2003 ب هميزان 7/ 17 ميليون دلار و پرداختي آنها 1/ 6 ميليون دلار بوده است.

در حال حاضر 14 شرکت بيمه اي در گرجستان فعال مي باشند که هشت شرکت آنها با مشارکت مالي شرکتهاي خارجي تأسيس شده است. چهار شرکت از 14 شرکت مذکور بر بازار بيمه گرجستان تسلط دارند که عبارت اند از بيمه آلداگي، ايمدي ال، بي سي آ BCI و جي پ ياي هولدينگ GPI Holding .

قانون بيمه حداقل سرمايه لازم براي تأسيس شرکتهاي بيمه را روشن کرده است. سرمايه اوليه براي تاسيس شرکت بيمه عمر و زندگي 313000 دلار، بيمه غير عمر 261000 دلار و بيمه اتکايي 522000 دلار مي باشد. شرکتهاي بيمه خارجي حق ايجاد شعبه هاي خود در گرجستان را دارند و اشخاص حقيقي و حقوقي حق مالکيت 100 درصد شرکتهاي بيم هاي در اين کشور را دارا مي باشند.

فعاليت شرکتهاي بيمه کشورهاي خارجي در گرجستان با هيچ محدوديتي مواجه نيست و تنها شرکتها مي بايست بر اساس قوانين بيمه اي اين کشور تأسيس و به فعاليت ادامه دهند که مراحل آن به قرار زير است:

  • ارائه درخواست مجوز به سرويس خدمات دولتي نظارت بر شرکتهاي بيمه
  •  ارائه اساسنامه شرکت مربوطه
  •  ثبت شرکت سهامي در اداره ثبت اموال گرجستان
  •  ارائه اطلاعات ساختار شرکت بيمه
  •  گواهي عدم سوء پيشينه

پس از ارائه مدارک فوق به سرويس خدمات دولتي نظارت بر شرکتهاي بيمه خصوصي گرجستان و پرداخت 500 لاري به خزانه دولت مجوز تأسيس شرکت بيمه دريافت ميگردد.

در حال حاضر هيچ شرکت بيمه اي ايراني در اين کشور فعال نمي باشد. اجناس ايراني صادر شده به گرجستان اغلب در محل و هنگام بارگيري در کشورمان تا رسيدن به مقصد بيمه مي شوند. اغلب بازرگانان ايراني اموال و دارايي از جمله منقول و غي رمنقول خود را نزد شرکتهاي بيمه گرجي بيمه مي نمايند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *