وضعيت ريسك سياسي گرجستان

گرجستان پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 استقلال خود را بازيافت و همزمان با استقلال، درگير جنگ داخلي و جدايي طلبي دو منطقه خودمختار آبخازيا و اوستيا گرديد. اين درگيري ها تا سال 1994 ادامه داشت و پس از امضاي قرارداد آتش بس بين طرفين درگير، نيروهاي حافظ صلح روسي و سازمان امنيت و همکاري اروپا در مناطق مورد مناقشه مستقر شدند. در نتيجه درگيري ها و شرايط بد اقتصادي نزديک به دو ميليون گرجي از اين کشور آواره شدند. از سوي ديگر گسترش فساد و رشوه خواري و فقر عمومي بر کل گرجستان سايه افکنده و شرايط اقتصادي کشور را با دشوار يهاي عديد هاي مواجه نموده است.

در نوامبر سال 2003 انقلاب رز با شعار احياي تماميت ارضي و بهبود شرايط اقتصادي و کاهش فساد و رشوه خواري به پيروزي رسيد. اقدامات دولت گرجستان در دوره ساکاشويلي در زمينه اصلاحات اقتصادي و تجارت که با همکاري سازمانهاي بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول و بانک جهاني انجام پذيرفت، تحولي در اقتصاد گرجستان پديد آورد و موجب رشد سرمايه گذاري و تجارت خارجي اين کشور گرديد. در اين راستا قوانين جديد سرمايه گذاري خارجي، گمرکي، مالياتي و بانکي به تصويب رسيد که زمينه فعاليت آزاد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي را فراهم کرد.

يکي از موفقيتهاي مهم دولت ساکاشويلي بازگرداندن منطقه خوش آب و هواي آجارا در کنار درياي سياه به کنترل دولت مرکزي بود. اين منطقه که در کنار درياي سياه قرار دارد، علاوه بر اهميت کشاورزي و توليد محصولات دامي از اهميت راهبردي در زمينه حمل و نقل بين اروپا و آسيا برخوردار است و اهميت نظامي آن نيز قابل توجه است.

گرجستان هنوز راه بسيار طولاني تا اعاده کامل تماميت ارضي و بازگرداندن آوارگان گرجي به سرزمين مادري دارد. اگرچه تفاهم نامه دو کشور روسيه و گرجستان براي برچيدن باقي مانده پايگاه هاي روسيه از گرجستان در استقلال اين کشور از اهميت خاصي برخوردار بود، اما نتايج منفي در حل مناقشات آبخازيا و اوستيا بر جاي گذاشت. از سوي ديگر علي رغم ارتقاي امنيت و روابط اقتصادي پس از پيروزي انقلاب رز، دولت اين کشور در خصوص سوء استفاده از قدرت و حقوق بشر، نبود راهكار جامع اقتصادي مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است.

در ارزيابي موسسه استاندارد و پورز 1 گرجستان با امتياز 98 / 2 در رتبه 68 جهان جاي گرفته است. در ارزيابي انجام شده اين کشور براي سرمايه گذاري کوتاه مدت رتبه B و براي سرمايه گذاري بلند مدت B+ دريافت کرده است. همچنين بيناد هريتيج 2 نيز در ارزيابي خود جايگاه گرجستان را از بيشتر غير آزاد 3به بيشتر آزاد 4 ارتقاء داده است.

در ارزيابي انجام شده توسط موسسه استاندارد و پورز امتيازات گرجستان در بخشهاي مختلف بدين ترتيب مي باشد: سياست تجاري 5/ 3، هزينه هاي مالي 3/ 2، دخالت دولت در اقتصاد 5/ 1، سياست پولي 2، سرمايه گذاري خارجي 3، بانکداري و تامين اعتبار 2، دستمزدها و هزينه ها 3، حقوق مالکيت 4، قوانين 4، بازار غيررسمي 5/ 4.

اخيراً با توجه به پيشرفتهاي حاصله در انجام اصلاحات اقتصادي و همچنين ثبات اقتصادي حاصله در نتيجه مشاوره ها و راهنمايي هاي نهادهاي بين المللي، موسسه بي نالمللي فيچ 5 در ارزيابي خود گرجستان را از B+ به BB – ارتقا داده است و دولت گرجستان اين امر را زمينه ساز سرمايه گذاري بيشتر خارجي در بخشهاي مختلف و به ويژه در بخش بانکي ارزيابي میکند.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *